Svenskar – Världens mest toleranta folk.

Med över hundra mordbränder mot flyktingboenden förra året, med två lasermän, med nazistpartier och dito kamporganisationer, med ständigt återkommande bruna partier som NyD, Sverigepsykopaterna, etc, med flyktingmurar utlagda på entreprenad, med militariserad gränspolis under turkisk flagg, med en polis som hyser direkt fascistiska åsikter, med ett rättssystem som dömer svartskallen hårdare än infödingen, med mordbränder […]

More