Lagstöd för nazisters demonstrationer?

Regeringsformen 2:20 §, samt RF 2:21, samt RF: 2:24 säger: “24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar […]

More