Ingen lyssnar på en svartskalle

Tankar i natten, och samtidigt en varning: Det som följer är en s.k. wall of text. Ingen lyssnar på en svartskalle. I all enkelhet. Och ja; jag använder som vanligt ordet fullt medvetet, i akt och syfte att markera hur det är vi ses, vi som ses som svartskallar. Ingen lyssnar på en svartskalle – och […]

More