Om att “ducka för SD”…

Detta är ett svar, of sorts, till Åsa Linderborgs kultur…krönika? Texten om att “sluta ducka för SD” som publicerades i Aftonbladet härförleden. Svaret, eller svaren, kommer i punktform och utvecklades under en diskussion på fejan, vänner emellan. Därav det något märkliga upplägget. Nej, jag tror inte Åsa Linderborg någonsin kommer att läsa detta, men here […]

More