Ja. Vi måste sluta flyga.

Att du och jag slutar flyga kommer för all del inte att rädda världen. Vi måste förändra systemet i grunden för att lyckas med den bedriften; ta makten – och verklighetsbeskrivningen – från företagen, från kapitalet och från kapitalisterna. Från “marknaden”, om du så vill.

Det gäller transporter:

 • som ofta görs via flyg istället för räls. När räls faktiskt är ett – om inte likvärdigt, så åtminstone fullgott – alternativ.
 • som ofta görs via lastbil – även över större avstånd – istället för räls, se nästa punkt.
 • som ofta innebär kortsiktiga “lager på [ständigt rullande] hjul” – känt som JIT / Just In Time – istället för långsiktig planering och hushållning med resurser.
 • som görs med fartyg som förorenar lika mycket som flyg.

Det gäller råvaror:

 • som mer eller mindre stjäls från före detta kolonier.
 • vars framställning alltför ofta skövlar känsliga biotoper som vi sällan eller aldrig kan få igen.
 • som förädlas i tredje land och säljs tillbaka till ursprungsländerna till långt högre pris.

Det gäller handelsavtal:

 • som binder exploaterade länder vid motprestationer i form av, exvis, köp av krigsmateriel (tänk: JAS).
 • som inte tillåter ursprungsländer att förädla sin egen råvara.
 • som skapar patent på utsäde, vilket får konsekvenser för fattiga bönder i f.d. kolonier.
 • vars funktion är att fungera som handelshinder gentemot exploaterade länder och regioner.

Det gäller krigsföring:

 • som förstör miljön något oerhört i form av hangarfartyg, truppförflyttningar, flyginsatser.
 • som är ett sätt att hålla redan exploaterade länder och folk “på mattan”.
 • som används för att säkra företags (läs: kapitalets / marknadens) profit.
 • vars bomber i sig givetvis även de förstör miljön.

Dessa få exempel betyder dock inte att vi, du och jag, kan fortsätta flyga utan eftertanke. Det kan vi inte.
Vi måste sluta.
Omedelbart.

Vi rusar blint mot en nära förestående katastrof.

Det gäller nämligen även turism:

 • vars transporter av människor, som vi ju redan vet, inte bara förorenar och förstör utan även ofta kan ersättas med likvärdiga, miljövänligare, alternativ (tänk: räls).
 • vars flytande städer (kryssningsfartyg) drivs på vad som mer eller mindre kan liknas vid – och vad jag förstått ofta är – tjockolja av skadligaste sort.
 • vars själva funktion alltför ofta verkar vara att, till sin struktur, markera och påbörda dominans gentemot – ofta redan exploaterade – folk och regioner.

Det sista vi behöver oroa oss för är att vi håller på att förstöra planeten. 
Planeten kommer att klara sig. Det har den gjort förr.

Det vi måste fokusera på är att vi i västvärlden håller på att begå ett kollektivt, utökat och globalt självmord.
Ja; det är oss det handlar om. Det är oss det gäller.
Det är vi i den välgödda, välförsedda delen av världen som är problemet.
Det är oss det hänger på.

Gör din del!

Och om det minsta du kan göra är att sluta äta kött: Sluta då äta kött.

…om det minsta du kan göra är att sluta flyga: 
Vid allt som är vackert… Sluta då för fan att flyga!

flyg, miljö, klimathot, klimatkatastrof, transporter, handel, marknaden, krig, jit, råvaror, rasism, intressant?