Om rasism mot vita…

Ni har alla fel.

Det går alldeles utmärkt att vara rasist mot vita.

Men (håll i er nu)…
…det innebär på intet sätt att det är något negativt för just vita.

Rasism är rasism vare sig den gynnar eller drabbar; om någon gynnas av att vara vit är även det ett utslag av rasism.

Vita människor gynnas av rasism.
Brokiga människor drabbas.

Rasism är en metod, närmast en ideologi, med fördomar och diskriminering som grund. 
Målet – uttalat eller ej – är att hindra folk att nå jämlikhet, att behandlas jämlikt. Detta baseras på så lösa grunder som utseende, (förmodad) härkomst och (förmodad/pådyvlad) kultur.

…varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.

Ur FN:s definition av diskriminering.

Så visst går det alldeles utmärkt att vara rasist mot vita.

Inga problem, som sagt:

Rasism gynnar vita människor.
Rasism drabbar brokiga människor.

Rent konkret innebär detta, i Sverige, att rasism – ofta strukturell och/eller institutionaliserad sådan – gynnar infödingar av det blonda & blåögda slaget.

…& att det drabbar urfolk, nationella minoriteter, invandrare (som inte Ser Svenska Ut™), adopterade & flyktingar.

 

Pausfåglar

 

Omvänd rasism

Omvänd rasism“, däremot?
Om du inte menar, typ, kärlek och förståelse mellan alla oavsett härkomst, utseende, kultur, religion, färg och så vidare?

WHITEY PUH-LEASE!

 

Relevant länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6606955

rasism, rasism mot vita, omvänd rasism, fördomar, flyktingar, intressant?