Rasister & intelligens

Jag klankar ofta ner på rasisters stavning och intelligens. Det har väldigt enkla orsaker och de baseras helt och hållet på vad de säger om oss: Vi vägrar lära oss svenska, vi är “somaliska analfabeter”, vi låter konstigt, pratar förortssvenska, etc. Svenskheten – eller brist på denna svenskhet – används emot oss, och när den används […]

More