Socialistiska läkare (@soclakare)

That's the standnard technique of privatization: Defund, make sure things don't work, people get angry, you hand it over to private capital.
Kära Socialistiska Läkare ni måste starta egna vårdenheter. Egna vårdcentraler. Egen verksamhet. Det där “vi försöker förändra inifrån“-tjafset funkar inte. Ni är inte dyngbaggar, det finns ingen näring att hämta i skit; sannolikheten att en liten grupp ska lyckas “förändra inifrån” det som ruttet är ter sig försvinnande liten och i slutänden kommer det “förändrade” ändå vara rutten skit, om än – möjligen – med annan polityr.

Ni måste starta egna vårdcentraler. Egna vårdenheter. Egna husläkarfunktioner. Något eget av allt det som håller på att förstöras idag. För det är faktiskt så enkelt att det vi äger tillsammans aktivt håller på att sättas i förfall, och bredvid står riskkapitalet och förväntar sig kunna kalasa på den offentliga vårdens lik till det sedvanliga kompispriset. Det är ju så det funkar, det är något vi alla vet vi det här laget: Förstör det vi äger gemensamt och tvinga därmed folk att sluta använda detta gemensamma till förmån för det privata. Använd denna metod för att dumpa priset så långt det går & sälj sedan till polarna i bolagsstyrelserna.

“Förändring inifrån” fördröjer möjligen det som – givet den idag förda politiken – ter sig omöjligt att stoppa. Men att istället köra sin egen grej är att göra något faktiskt och reellt, något som gör skillnad både nu och framöver.

Det behöver inte vara vinstdrivande, det behöver inte vara beroende av riskkapital, det behöver inte vara något som levererar utdelning till aktieägarna, det behöver inte ens finnas några aktieägare; det behöver inte vara ett aktiebolag utan kan istället drivas som ideell förening, för att ta ett exempel.

Ägarkooperativ. Verksamhet som ägs och drivs av de anställda. Eller ännu bättre: Ägar-/patientkooperativ. Verksamhet som drivs av de anställda och av dem som verksamheten är till för.

För om socialism är kontroll av produktionsmedlen – och ägande av desamma – så kan egna, socialistiska, vårdenheter vara ett litet steg på vägen.

socialism, vård, sjukhus, politik, kooperativ, produktionsmedel, läkare, socialistiska läkare, intressant?