De. Vill. Ta. Våra. Liv.

I samband med att jag började studera industridesign som 30-nånting-åring drabbades jag – tack och lov, kom det att visa sig senare – av en skilsmässa. I samband med det fick jag bland annat prata med universitetets kurator. Hon beskrev skilsmässa som “många gånger värre än att partnern dör” eftersom döden innebär ett avslut, ett slutgiltigt svar. Vid en skilsmässa blir du kvar med alla frågor, alla om alla hur alla varför.

Detsamma gäller inom politiken. Detsamma gäller när det handlar om vårt alldeles egna riksdagsbaserade fascistparti.

Jag brukar säga att de vill ta våra liv. Folks omedelbara kontring är “men de vill ju inte döda dig!

Nu är hög tid att diskutera vad liv egentligen är.

Liv är mer
	så mycket mer
		än hjärtan som slår.
Liv är mer
	så mycket mer
		än surrande synapser. 
Liv är mer
	så mycket mer
		än föda, förtära & 
					fortplanta.

Liv är riktningar.
Liv är viljor.
Liv är drömmar, önskningar
			& förutsättningar.
Liv är rötter.
Liv är samband & sammanhang.
Liv är glädjen vi har i varandra.

Liv är mer
	så mycket mer
		än hjärtan som slår.

Att ta någons liv innebär inte nödvändigtvis med automatik att döda någon. Den som tar någon annans liv behöver inte använda det vi vanligtvis kallar vapen. Inga knivar, inga pistoler. Verktygen är andra. Väl så effektiva, men andra; kanske något svårare att känna igen.
Låt mig göra det enkelt: Om jag blir deporterad från Sverige så tar den som deporterar mig mitt liv. Bokstavligen. Precis som en skilsmässa många gånger kan vara värre än partnerns död så är en deportation, ett livtagande, många gånger värre än om personen ifråga tas av daga. Det är just därför så många människor väljer att just ta sina egna liv. Innan någon annan gör det åt dem.

Att bli deporterad är att få sitt liv, sin trygghet, sin tillvaro tagen från sig. Detta är grundläggande. Om jag sliter dig från din familj så har jag tagit ditt liv, oavsett om det resulterar i att du rent biologiskt fortsätter leva eller inte; du tvingas starta om, du tvingas börja på nytt, du får leva med ett ständigt “om”, “hur”, “varför”. “Tänk om det istället…”

Det är därför flykt är så jävla vidrigt. Det är därför vi inte gör det frivilligt utan tvingas till det. Det är därför sådana förfaranden – att tvinga någon i flykt – många gånger borde räknas som tortyrmetoder. Det är kanske därför flykten aldrig tar slut. För flykten… tar. Aldrig. Slut.

Ett liv är inte bara ett hjärta som slår. Det är riktningar. Viljor. Drömmar. Önskningar. Förutsättningar.

Att med tvång förändra någons liv är att ta den personens liv.

Sverigedemokraternajag väljer ju oftast att kalla dem Sverigepsykopaterna – vill ta våra liv. Partiet är det närmaste vi kommer nazister av modernt snitt. Propagandan och retoriken är mer eller mindre kopierad från Göbbels. De överlevare som fortfarande kan höja sina röster påpekar ständigt likheten mellan dessa modernare fascister och 30-talets nazister. Och vad är då nazism?
En enkel och måhända vulgär förklaring säger att nazism är fascism kryddad med judehat. Att Sverigepsykopaterna är fascister torde inte gå någon förbi. De har förvisso, om än bara till synes, bytt ut judehat mot muslimhat. Ändå ser vi ständigt exempel på hur just judehatet ligger och bubblar under den murkiga ytan. Det handlar om familjer (läs: Bonnier) som har “alltför mycket makt” och liknande.

Nej, Sverigepsykopaterna har inte startat några pogromer av klassiskt snitt; vi har ännu inte haft någon kristallnatt. Men de har öppnat dörrarna på vid gavel åt mörkrets krafter, de har publicerat adresser till flyktingboenden för ensamkommande barn, de har till och med – som något bisarrt sammanträffande – tändare till salu i sin webshop. Men deras anhängare, ja samma andas barn, har mördat ungdomar i Norge (Breivik och Ekeroth tillhör samma ideologiska inriktning, samma politiska skola), och de som känner att de fått mandat att agera “svenskvänligt” har mördat inte bara på skolor i Trollhättan utan även i romers tältläger. Samma tältläger som “vanliga” kommunpolitiker ser till att få rivna, stödda och burna av de rasistiska strömmar som SD företräder.

Vi är nästan där.

De vill ta våra liv.

De. Vill. Ta. Våra. Liv.

Jag kan inte nog understryka detta.
Jag kommer att fortsätta banka tills det går in.

Ett liv är mer än surrande synapser.

Ni måste, måste, måste förstå detta: De vill ta våra liv. De vill ta våra liv. De vill ta våra liv. Oavsett om vi bokstavligen lever eller dör så vill de ta våra liv. Liv är värt att kämpa för. Med alla till buds stående medel.

sverigepsykopaternasverige, liv, deportation, migration, terrorism, flykt, politik, rasism, intressant?