Härvidlag talar tystnaden (om @pspringare och rättssäkerheten)

Begick brev till Jan Guillou som svar på hans kolumn i Aftonbladet. Det följer här nedan.

när tvåhundratusen blir fem.
När de där 200000+ som står upp för springmask visar sig vara max fem.

Peter Springmask är örebropolisens förundersökningsledare och därför inte en snut vilken som helst. Han är filtret som inte bara avgör vilka ärenden som överförs till åklagare utan även rekommenderar därvidlag lämpligt förfarande.
Detta innebär i stort sett att han alltså, i egen hög person, hör till dem som väljer ut vilka brott som skickas vidare till domstol, vilket ju är fine, dandy och helt enligt gällande ordning.

Viktigare, dock, är de brott som inte vidarebefordras; de som avförs; de som inte utsätts för det rättsliga spekulumet, vilket i sin tur borde föranleda ett frågemultum av granskande natur hos landets samlade journalistkår: Vilka är det som avfärdas? Vad är deras antagna härkomst? Hur ser de ut? Är de månne kaviartubsfähiga? Hur svårstavade är deras namn? Ja, vad heter de ens?

bidrar Peter Springare möjligen – måhända sannolikt – till den omtalade statistik, och här får vi tillåta oss frikostiga mängder framviftade citationstecken att omsluta detta ord, han så indignerat bestormar?

Härvidlag talar tystnaden.

Vänligen

/Namn Efternamn

polisen, rättssäkerhet, guillou, peter springare, kriminalitet, rasism, statistik, intentioner, intressant?