“Trygghetssatsning för att få bort narkotikahandel”

Det här är alltså vad vi måste göra, vi som ständigt ses som svartskallar, vi som rasifieras som knarklangare, vi som “är sådana som vi“, sådana som kan beslås med “vi vet nog hur sådana som ni är”. Detta är aktivt och direkt motstånd, ett motstånd som givetvis bäst utövas av oss som är svenskar – och med “svenskar” menar jag svenska medborgare, för vi kommer ju ändå alltid vara svartskallar vad som än händer, annars hade vi ju inte blivit stoppade, annars hade frågorna aldrig ställts. Låt oss använda det till vår – och våra medmänniskors – fördel.

“ID-kontroll” i Vårberg, 2017-03-03. Foto: Sara H Lahtinen
  1. När polisen frågar “är du svensk?” – svara utförligt. Men gör det på något annat språk du behärskar flytande utöver svenska. Det kan vara spanska, arabiska, persiska, kinesiska, xhosa, franska, tyska, bengali, dari, japanska, koreanska, till och med engelska. Listan på användbara språk är mycket längre än min korta uppräkning och möjligheterna är precis lika många. Undantag finns och språkvalet bör anpassas till den som ställer frågan. Personligen tror jag att de nordiska språken samt thai kan vara något sämre val, men det baserar jag helt på mina fördomar om poliser och deras stöd för SD.
    Vill du väcka extra “misstanke” så kan det vara värt att fokusera på arabiska språk och/eller franska, då detta är vad som talas i de regioner som polisen fokuserar på; dvs de regioner (Mellanöstern/Nordafrika – MENA) från vilka det flyr, eller antas fly, flest muslimer.
  2. När polisen frågar efter dina papper – pass, ID – svara på något annat av de språk du behärskar, följ punkt 1.
  3. Om polisen byter till “ditt” språk… byt även du till något annat språk du känner dig bekväm med. Detta gäller kanske främst oss som är flytande i mer än två språk, men varje försök kan göra nytta, varje minut kan vara viktig. Du behöver inte göra någon stor grej av det eller i övrigt markera, förklaring följer nedan.

Varför?

Varje tillfälle som tas tillvara, varje minut som – i polisens ögon – förspills, ger en medmänniska, må det vara en papperslös, EU-migrant eller någon annan, möjligheten att komma undan. Visst kan det tyckas hjälpa även de kriminella element som används som förevändning för att genomföra dessa ID-kontroller – eller “Trygghetssatsning för att få bort narkotikahandel” som de verkar kallas numera – men i tider där fjortonåriga barn magiskt förvandlas till artonåriga vuxna bara för att deportationsverktygen ska bli lagliga och enkelt tillgängliga, i ett samhälle där rättsstatens principer om oskuld tills skuld bevisats så gravt åsidosätts, går det inte att ens med bästa vilja lita på myndigheterna och de personer som är satta att förrätta deras värv.

Dansa inte efter andras pipor!

Var en medmänniska!

Låt dig inte luras!

Stör ordningen!

Agera!

REVA, Sverige, trygghet, narkotika, kriminalitet, polisen, språk, papperslösa, intressant?