“Trygghetssatsning för att få bort narkotikahandel”

Det här är alltså vad vi måste göra, vi som ständigt ses som svartskallar, vi som rasifieras som knarklangare, vi som “är sådana som vi“, sådana som kan beslås med “vi vet nog hur sådana som ni är”. Detta är aktivt och direkt motstånd, ett motstånd som givetvis bäst utövas av oss som är svenskar […]

More