Om ord. Om vikt. Om invandring.

Jag vill prata ord. Ord är viktiga för mig. Ord borde vara viktiga för oss alla, så därför vill jag prata ord.

Invandrare.

Vi måste sluta använda oss av det ordet. I synnerhet måste vi sluta använda det felaktigt.
Exempel: Jag är inte invandrare. Jag är flykting. Mina föräldrar flydde till Sverige när jag var fyra år gammal. I och med att jag följde med dem så är jag flykting. Mina syskon, som alla är födda utanför Chile, är födda antingen på flykt eller så är de barn till flyktingar.
Eller så är de svenskar, vi är svenskar. För att vi föddes i Sverige, för att vi är svenska medborgare. Mina barn är svenskar. Och barn till flyktingar. De är inte invandrare, mina syskon är inte invandrare, jag är inte invandrare, så många av oss är _inte_ invandrare.
Vi är flyktingar. Vi är barn till flyktingar. Vi är svenskar.
Invandrare, i min värld, är folk från Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och så vidare. De ser inte ut som jag, de rasifieras inte (negativt) som jag, de har inte flytt hals över huvud, de har inte rivit och skapat liv. Jag hårdrar, men ni förstår?För inte så länge sedan så kom ju flyktingar även från våra grannländer, kanske mest kända bland dem är de finska krigsbarnen. Inte heller det får vi glömma.

Men jag, vi, så många av oss är inte i faktisk mening invandrare. Är det inte hög tid att vi slutar kalla oss det?

…sedan kan vi ju diskutera det bisarra att det nu, i modern tid, faktiskt finns fog för att kalla flyktingar för just invandrare, men då måste vi även ta diskussionen kring varför vi hellre ser att människor, däribland barn, går till fots över två, tre kontinenter istället för att vi hjälper dem som är på flykt.

Notera: Jag uttalar mig, som flykting, om flyktingar och hur vi benämns/benämner oss själva. Av den anledningen tar jag inte upp adopterade, anhöriginvandrare och så vidare. Människor vars röster är lika viktiga, människor som även de, i allra högsta grad, behöver höras.

flykt, invandring, migration, flyktingar, ord, rasifiering, adopterade, intressant?