Om identitetspolitik och tjurar i farstun

Apropå: https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2873906-lars-aberg-antirasismen-har-sjalv-blivit-rasistisk

(Svar till en gammal vän)

Finns många anledningar till varför Lasse Åbergs inlägg är dumt – låt mig försöka förklara:

Lasse Å intar tyvärr den vite mannens priviligierade ståndpunkt. Förvisso inte unikt på något sätt, och dessutom återkommande exvis inom vänstern (“Det finns ingen färg, det finns bara klass”, “det där [när brokiga människor låter sig höras] är inget annat än identitetspolitik”, etc). Vad vi ser är helt enkelt folk, människor som du och jag, som tröttnat på att skit ska hända av sig självt och nu höjer sina röster. “Vi finns!”, “vi är här!”, “ignorera oss för helvete inte (så som ni gjort i så många år nu)”.

Jag vet att Lasse fått mothugg av bla Behrang Kianzad – kritik han i princip bemödat sig att besvara med något som inte varit långt ifrån “men blatte, du är dum i huvudet“. Faktiskt. Jag önskar jag skojade.

Men det kanske krävs att en vuxit upp i ett liv av ständiga poliskontroller, ständig registrering (olaglig sådan), ständigt utanförskap för att det ska kunna förstås.

Anekdot: Vet du vad jag säger till mina barn när vi är ute och går? “Ni får vara beredda på att polisen kan stoppa oss. Dessutom är ni ljusare än jag. Bli inte oroliga, men om det händer tänker jag ställa till med ett jävla liv!” – När har Lasse Å någonsin behövt ens tänka den tanken?

Ursprunget ÄR viktigt; oerhört så. Det är ursprunget som ger infödingarna “rätten” – eller möjligheten, om du så vill – att göra skillnad på oss. Det är ursprunget som gav MKB fria händer att registrera romer (de kallades z i deras rullor) och andra svartskallar. Det är ursprunget som ger polisen “rätt” att registrera hela familjer – däribland såväl levande som döda personer – och uttala sig om apajävlar. Det är ursprunget som gör att vi svartskallar oftare misstänks för brott och hårdare döms för samma typ av brott som måhända renderar en inföding böter eller villkorlig dom.

Jag skulle vilja se Lasse Å göra jämförelsen mellan det han väljer att kalla “identitetspolitik” och, säg, feminism. Om han är kapabel till den sortens intersektionelitet. Jag är ganska ny på det själv & försöker ständigt. Lasse Å har dock hittills visat total inkapacitet i frågan.

Att han dessutom likställer åratal, åratal, av strukturell & institutionaliserad rasism (faktiskt!) med en “känsla av att ha blivit kränkt” visar väl på allra tydligaste vis hur lite koll han har, hur mycket han rent faktiskt är ute och cyklar.

Baklänges.

I badkaret.

Det går inte att vara färgblind i en värld som gör åtskillnad på just färg. Det går inte att blunda för den rasism som medför att Sverige just nu genomlever en våg av terror – eller som SÄPO kallar det; “Eh, det är möjligen hatbrott, men inte terror”.

Lag (2003:148):
“2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,”

Den enda slutsats jag kan komma till, givet SÄPOS konstaterande, är att de boende på svenska flyktingförläggningar, eller varför inte vi svartskallar generellt, inte är att räkna som “en befolkning eller en befolkningsgrupp”.

Eller som jag brukar säga: Du måste se att det står en brölande tjur i farstun för att kunna ta den vid hornen.
Lasse ser inte färg.
Han har ingen aning om tjuren.

Å andra sidan står den inte i hans farstu.