Svar från Sollentuna ang. Helenelund

Skrev ett brev till Sollentuna kommun apropå vräkningen av romer från de favelas (låt oss kalla det för vad det är) de byggt upp.

Här är svaren, det från kommunen först:

Hej Namn!

Bifogar begärd handling som avser kommunens begäran hos Kronofogden om avhysning.
Kommunen har inte fattat beslut om avhysning.
Vad gäller dina frågor har jag vidarebefordrat de till socialkontoret för besvarande.

Mvh

Marie-Louise Lindholm
(bifogad pdf-fil)

Från socialkontoret kom följande:

Hej! Svar på ditt mail.
Som EU- medborgare har du rätta att arbeta inom EU under tre månader utan uppehålls-och arbetstillstånd. Förutsättningen är att man kan försörja sig själv. I försörjning inkluderas boende. Socialtjänsten har inget ansvar.

Kerstin Lidman

Eftersom kommunen hänvisar till Kronofogdemyndigheten har jag därför författat ett brev även till dem:

Hej Kronofogdemyndigheten.

Enligt mail från Sollentuna Kommun och socialtjänst är det ni som stått för verkställandet av både nerrivning av den “favela” som byggts i Helenelund och avhysning av dess invånare. Detta har gjorts utan att kommunen kan visa upp något annat än en hemställan, samt trots det beslut Europadomstolen fattat vad gäller avhysning utan att erbjuda alternativt boende; något som inte är att anse som en proportionerlig åtgärd med hänsyn tagen till romers utsatta position i samhället/Europa.

Jag begär därför utdrag enligt följande:
* Kronofogdemyndighetens beslut om vräkning/avhysning
* Kronofogdemyndighetens begäran om handläggning och handräckning om vräkning/avhysning till den polismyndighet som bistod vid förfarandet.

Jag begär även ut följande uppgifter från Kronofogdemyndigheten:
* Dokumentation kring vilka kontakter som tagits med gruppen i fråga för att diskutera alternativa boendeformer innan beslut om vräkning/avhysning togs.
* Dokumentation kring de alternativa boenden som erbjudits innan beslut om vräkning/avhysning togs.

Mailkommunikation med Sollentuna Kommun och Sollentuna socialtjänst bifogas. Socialtjänsten får en kopia av detta mail via CC pga frågeställningen kring alternativt boende.

Vänligen

/Namn X Efternamn

Läs även detta angående vräkningsbeslut i Spanien.
, , , , , , , intressant?