Begäran till Sollentuna kommun efter tvångsvräkningen i Helenelund

Till: sollentuna.kommun@sollentuna.se
Ärende: Angående vräkningen från Helenelund

Med anledning av vräkningen och rivandet av lägret i Helenelund begär jag ut följande handlingar:

* Kommunens beslut om vräkning/avhysning
* Kommunens begäran om handläggning om vräkning/avhysning

Ni känner säkert till Europadomstolens mening, fastslagen i mål gentemot ett medlemsland,  att det inte är en proportionerlig åtgärd att tvångsvräka/tvångsavhysa romer utan att erbjuda alternativt boende eller alternativ lägerplats. Detta med hänsyn tagen till romers utsatta position i samhället/Europa.

Därför begär jag även ut följande uppgifter från Sollentuna kommun:
* Dokumentation kring vilka kontakter som tagits med gruppen i fråga för att diskutera alternativa boendeformer innan beslut om vräkning/avhysning togs.
* Dokumentation kring de alternativa boenden som erbjudits innan beslut om vräkning/avhysning togs.

Vänligen

/Namn X Efternamn

, , , , , intressant?