Hem

Jag har försökt
gå
vilse

hela mitt
	liv

ändå

hittar
	jag
	alltid
		hem

Jag som inte
	ens vet
	vad detta
		(hem)
	är