Till SAS och andra berörda parter

Ursprungligen postat 2012-08-27

Brev till följande:
cau@cau.dk, lars.skov@sas.dk, behedegaard@vip.cybercity.dk, elsebeth.rasmussen@sas.dk, henrik.parelius@sas.dk, charlotte.hempel@sas.dk, bibi.juul-hansen@sas.dk, jesper.mickleit@sas.dk, dpf@dpf.info, larslangrute@hotmail.com, mail@m-holgaard.dk, vibeke@dpf.info, customerrelations@sas.com, registrator@primeminister.ministry.se, riksdagsinformation@riksdagen.se, Migrationsverket, Tobias Billström

 

Hej SAS.

 

Jag tänker inte bemöda mig om att skriva till er för att stoppa avvisningen av Ali från Sverige. Ni har genom att, gång efter annan, skicka samma standardsvar till de som kontaktat er mer än visat er ståndpunkt:

  • Att ni säljer er till vem som än bjuder, vad anledningen än vara månde.
  • Att ni inte bryr er om varken respons eller kritik.

 

Ni hänvisar till att ni är ett flygbolag och inte fattar beslut i migrationsfrågor. Ni menar att brevskrivaren därför får vända sig till “ansvarig myndighet”. Detta illasmakande svar påminner på ett väldigt mycket obehagligt sätt om fångvaktarnas ursäkter under andra världskriget.

 

Gör jag en Godwin nu? Är det löjligt att jämföra med situationen i 30- och 40-talets Tyskland? Ja, förvisso. Och nej, inte alls!
Det handlar givetvis inte om ett senkommet ansvar för det direkta, och/eller indirekta, mördandet av över 50 miljoner människor, det vore absurt. Däremot hoppas jag ni inser ert agerande och ursäkterna kring detta i mångt och mycket påminner om de förklaringar som gavs vid Nũrnbergrättegångarna. Ni är ett företag och inte en myndighet, ja, även jag inser detta. Dock innebär inte det att ni är tvungna att prostituera er till varje pris, oavsett syfte.

 

Med tanke på att Sverige otaliga gånger fällts i FN:s Människorättskommitté, och med tanke på den kritik som Sverige fått av AmnestyEuropadomstolen och andra instanser, så blir liknelsen än mer giltig: Ni fattar inte beslut i migrationsfrågor, ni flyger bara dit beställaren vill, hur beställaren än vill; ni följer bara order.
Precis som i Tyskland.

 

Jag vill påminna om tredje Genèvekonventionen. Den som behandlar regler för krigsfångar: De ska alltid behandlas humant, de får inte misshandlas kroppsligen eller psykiskt.
Sätt detta i relation till de utvisningar som skett, där folk hämtats mitt i natten, lurats i fällor, försetts med ögonbindel och med hjälp av tredje parts underrättelsetjänster flugits ut ur landet. Jag vill att ni tänker på huruvida det är värdigt att behandla en civilperson i fredstid på ett sätt som annars är förbjudet under krig.

 

Jag vill även påminna om ert eget policydokument:

Genom att engagera sig i sociala frågor och ansluta sig till FN:s Global Compact har SAS koncernen förbundit sig att i all sin verksamhet skydda och stödja mänskliga rättigheter och motverka korruption, diskriminering och alla former av tvångsarbete.

Det säger sig självt att ni varken stödjer mänskliga rättigheter och motverkar diskriminering genom att agera som ni gör när ni sätter Ali på flight SK681 tillItalien.

 

Det är ganska enkelt: Att utvisa en ung man till misshandel, hemlöshet och eventuell vidareutvisning till Afghanistan, är tortyr i sig. Detta står “ansvarig myndighet” och våra folkvalda för. Att vara behjälplig i genomförandet av denna utvisning är ren feghet. Det är ert kort att spela.

 

Så nej; jag tänker inte be er tänka om vad gäller utvisningen av Ali. Jag tänker inte be er ta ert förnuft till fånga; även jag inser nämligen det futila i att stånga pannan blodig mot en vägg av ignorans och likgiltighet. Däremot hoppas jag att er kabinpersonal har bättre koll på de mänskliga rättigheterna och de policydokument ni säger er stå bakom. Samt att de har mod och civilkurage nog att följa dessa.

 

Själv tänker jag agera genom att aldrig sätta min fot på en SAS-flight igen. Det säger sig självt att jag ämnar uppmanar alla i mina kretsar, grupper och cirklar att följa mitt exempel.

 

 

/Namn X Efternamn

 

Edit #1: Fler vidrigheter hos flyktingbloggen!

Edit #2: Det går att vägra transport av människor som ska utvisas, det har visats av både Björks Buss och piloter på Lufthansa.

 

?